اجرا طرح فراسامانه‌ای هوشمند اندازه‌گیری مدیریت انرژی // همراه تاریخ


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت : طرح فراسامانه‌ای هوشمند اندازه‌گیری مدیریت انرژی موسوم به فهام برای مدیریت مصرف برق در استان کرمانشاه اجرا می‌شود.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید