اثر نماز بر شیطان چگونه است؟ // همراه تاریخ


حدیث امام علی (ع) درباره فضیلت نماز و آثار آن بر شیطان را در اینجا بخوانید.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید