آیا احمدی‌نژاد و یارانش دنبال کودتا بودند؟!/ چرا احمدی‌نژاد از نظرات براندازان در سیاست‌خارجی بهره گرفت؟ // همراه تاریخ


رور مواضع دولت انقلابی نهم و دهم و مخالفت آنان با روحانیون و مراجع تقلید در کنار  اظهارات نماد دیپلماسی دولت انقلابی و حضور وی در جمع براندازان مشخص می کند که هدف غایی دولت انقلابی،حذف کردن روحانیت از جمهوری اسلامی بوده است و شاید در مقطعی فردی مثل امیر احمدی که اکنون به براندازی جمهوری اسلامی رسیده است،به فکر انجام کودتا برای ساقط کردن روحانیت افتاده است…

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید