آمانو از همان ابتدا، حامی سرسخت برجام بود // همراه تاریخ


وزیر خارجه کشورمان گفت: آمانو از همان ابتدا، حامی سرسخت برجام بود و ما انتظار داریم که جانشین ایشان نیز همین مسیر را دنبال کند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید