آتش سوزی در شرکت صدرای بوشهر مهار شد // همراه تاریخ


آتش سوزی در شناور فلزی تحت تعمیر در شرکت صنایع دریایی ایران صدرا بوشهر مهار شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید